• Naziv: ZANOŠKI MARKO
  • Naselje: Lipnica Zagorska, 49215
  • Grad/Općina: Tuhelj
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZANOŠKI MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 343,98 HRK 1.374,53 HRK
ZANOŠKI MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.498,76 HRK 8.492,81 HRK
ZANOŠKI MARKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
ZANOŠKI MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.328,82 HRK 4.646,56 HRK
ZANOŠKI MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.018,83 HRK 2.891,98 HRK
ZANOŠKI MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.951,80 HRK 6.474,93 HRK
ZANOŠKI MARKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 13.661,55 HRK 24.798,12 HRK