• Naziv: MALIŠ IVAN
  • Naselje: Poljanski Lug, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALIŠ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,13 HRK 368,15 HRK
MALIŠ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 987,54 HRK 1.383,59 HRK
MALIŠ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 686,01 HRK 982,75 HRK
MALIŠ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 879,47 HRK 1.920,89 HRK
Ukupno 2.645,15 HRK 4.655,38 HRK