• Naziv: VUKOVIĆ MIJO
  • Naselje: Budrovci, 31400
  • Grad/Općina: Đakovo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ MIJO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 100,40 HRK 401,11 HRK
VUKOVIĆ MIJO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 684,94 HRK 3.881,37 HRK
VUKOVIĆ MIJO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.073,79 HRK 1.507,72 HRK
VUKOVIĆ MIJO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 684,13 HRK 980,04 HRK
VUKOVIĆ MIJO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 958,23 HRK 2.092,92 HRK
Ukupno 3.501,49 HRK 8.863,16 HRK