• Naziv: DUGAC MILAN
  • Naselje: Žunci, 10346
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUGAC MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 263,95 HRK 1.054,73 HRK
DUGAC MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.466,74 HRK 2.910,14 HRK
DUGAC MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.556,50 HRK 3.567,31 HRK
DUGAC MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.519,74 HRK 2.177,02 HRK
DUGAC MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.267,43 HRK 4.972,64 HRK
DUGAC MILAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.824,36 HRK 14.681,84 HRK