• Naziv: JUG ĐURO
  • Naselje: Oborovo, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JUG ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,80 HRK 314,87 HRK
JUG ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 846,26 HRK 1.183,21 HRK
JUG ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 502,85 HRK 720,31 HRK
JUG ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 751,97 HRK 1.642,58 HRK
Ukupno 2.179,88 HRK 3.860,97 HRK