• Naziv: KIRIN IVAN
  • Naselje: Novaki Oborovski, 10372
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIRIN IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,69 HRK 494,33 HRK
KIRIN IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.323,05 HRK 1.858,02 HRK
KIRIN IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 841,19 HRK 1.205,02 HRK
KIRIN IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.180,88 HRK 2.579,29 HRK
Ukupno 3.468,81 HRK 6.136,66 HRK