• Naziv: RUNJAVEC NADA
  • Naselje: Dubravski Markovac, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RUNJAVEC NADA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,38 HRK 353,08 HRK
RUNJAVEC NADA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.264,62 HRK 2.786,90 HRK
RUNJAVEC NADA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 855,78 HRK 1.194,27 HRK
RUNJAVEC NADA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 538,35 HRK 771,23 HRK
RUNJAVEC NADA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 758,97 HRK 1.664,54 HRK
RUNJAVEC NADA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
RUNJAVEC NADA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.737,35 HRK 6.770,02 HRK