• Naziv: MLINARIĆ BOŽA
  • Naselje: Dulepska, 10341
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MLINARIĆ BOŽA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 298,62 HRK 1.193,29 HRK
MLINARIĆ BOŽA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 271,33 HRK
MLINARIĆ BOŽA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.892,36 HRK 4.036,31 HRK
MLINARIĆ BOŽA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.891,71 HRK 2.709,88 HRK
MLINARIĆ BOŽA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.565,38 HRK 5.626,00 HRK
Ukupno 8.167,16 HRK 13.836,81 HRK