• Naziv: MIKŠIK ĐURO
  • Naselje: Buk, 34310
  • Grad/Općina: Pleternica
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKŠIK ĐURO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 122,40 HRK 489,11 HRK
MIKŠIK ĐURO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.311,88 HRK 1.838,15 HRK
MIKŠIK ĐURO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 962,67 HRK 1.379,01 HRK
MIKŠIK ĐURO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.168,24 HRK 2.551,84 HRK
Ukupno 3.565,19 HRK 6.258,11 HRK