• Naziv: ŠAFRANKO ALOJZ
  • Naselje: Đurmanec, 49225
  • Grad/Općina: Đurmanec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠAFRANKO ALOJZ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 67,34 HRK 269,08 HRK
ŠAFRANKO ALOJZ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 219,25 HRK 1.242,62 HRK
ŠAFRANKO ALOJZ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 228,37 HRK 201,82 HRK
ŠAFRANKO ALOJZ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 646,20 HRK 899,39 HRK
ŠAFRANKO ALOJZ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 437,40 HRK 626,58 HRK
ŠAFRANKO ALOJZ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 569,78 HRK 1.253,89 HRK
Ukupno 2.168,34 HRK 4.493,38 HRK