• Naziv: ŠTURLIĆ STJEPAN
  • Naselje: Vrhovec, 10347
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTURLIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,52 HRK 469,62 HRK
ŠTURLIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.259,18 HRK 1.765,11 HRK
ŠTURLIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 869,24 HRK 1.245,19 HRK
ŠTURLIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.121,83 HRK 2.450,14 HRK
Ukupno 3.367,77 HRK 5.930,06 HRK