• Naziv: KOS IVANČICA
  • Naselje: Donja Velika, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOS IVANČICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,72 HRK 266,50 HRK
KOS IVANČICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 820,12 HRK 687,68 HRK
KOS IVANČICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 645,91 HRK 901,37 HRK
KOS IVANČICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 648,62 HRK 929,19 HRK
KOS IVANČICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 572,88 HRK 1.256,40 HRK
KOS IVANČICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.504,25 HRK 4.041,14 HRK