• Naziv: BLAŽEKOVIĆ NENAD
  • Naselje: Sisak, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽEKOVIĆ NENAD EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 8,11 HRK 8.680,55 HRK
BLAŽEKOVIĆ NENAD EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,87 HRK 211,35 HRK
BLAŽEKOVIĆ NENAD EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 416,57 HRK 739,11 HRK
BLAŽEKOVIĆ NENAD EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 247,32 HRK 506,08 HRK
BLAŽEKOVIĆ NENAD EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 370,82 HRK 1.028,58 HRK
Ukupno 1.095,69 HRK 11.165,67 HRK