• Naziv: ŠIŠKO IVICA
  • Naselje: Desna Martinska Ves, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIŠKO IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 186,85 HRK 746,71 HRK
ŠIŠKO IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.583,35 HRK 2.806,45 HRK
ŠIŠKO IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.545,92 HRK 2.214,48 HRK
ŠIŠKO IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.783,69 HRK 3.895,79 HRK
Ukupno 5.099,81 HRK 9.663,43 HRK