• Naziv: HORVATIN ŠTEFICA
  • Naselje: Novi Dvori Klanječki, 49290
  • Grad/Općina: Klanjec
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HORVATIN ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 5,39 HRK 21,56 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 238,17 HRK 1.349,68 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 414,40 HRK 2.348,28 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 522,55 HRK 729,26 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 319,69 HRK 127,13 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 463,43 HRK 176,73 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 450,10 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 290,21 HRK
HORVATIN ŠTEFICA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 632,10 HRK
Ukupno 1.963,63 HRK 6.125,05 HRK