• Naziv: BUGARIN MARIO
  • Naselje: Ježevo, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUGARIN MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,55 HRK 405,78 HRK
BUGARIN MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.319,50 HRK 1.886,29 HRK
BUGARIN MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 853,97 HRK 1.223,30 HRK
BUGARIN MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.198,86 HRK 2.620,51 HRK
Ukupno 3.473,88 HRK 6.135,88 HRK