• Naziv: MATASIĆ MATE
  • Naselje: Čovići, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATASIĆ MATE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 177,42 HRK 709,37 HRK
MATASIĆ MATE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.613,02 HRK 9.140,50 HRK
MATASIĆ MATE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
MATASIĆ MATE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.705,89 HRK 2.375,38 HRK
MATASIĆ MATE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.157,11 HRK 1.657,55 HRK
MATASIĆ MATE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.505,66 HRK 3.311,32 HRK
Ukupno 7.197,21 HRK 18.111,43 HRK