• Naziv: BALOG RUŽICA
  • Naselje: Lukarišće, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BALOG RUŽICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,80 HRK 510,67 HRK
BALOG RUŽICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 531,04 HRK 3.009,35 HRK
BALOG RUŽICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 844,60 HRK
BALOG RUŽICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.237,75 HRK 1.727,50 HRK
BALOG RUŽICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 715,94 HRK 1.025,55 HRK
BALOG RUŽICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.097,91 HRK 2.407,72 HRK
Ukupno 4.748,55 HRK 9.525,39 HRK