• Naziv: PLAVIĆ DANICA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PLAVIĆ DANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 190,16 HRK 759,95 HRK
PLAVIĆ DANICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 783,26 HRK 4.569,17 HRK
PLAVIĆ DANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.842,06 HRK 2.570,57 HRK
PLAVIĆ DANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.104,76 HRK 1.582,55 HRK
PLAVIĆ DANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.633,70 HRK 3.582,88 HRK
Ukupno 5.553,94 HRK 13.065,12 HRK