• Naziv: PAJTEK MARICA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAJTEK MARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 63,88 HRK 255,30 HRK
PAJTEK MARICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 157,99 HRK 895,49 HRK
PAJTEK MARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 613,38 HRK 854,03 HRK
PAJTEK MARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 392,57 HRK 562,34 HRK
PAJTEK MARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 541,03 HRK 1.190,39 HRK
Ukupno 1.768,85 HRK 3.757,55 HRK