• Naziv: PAVLOVIĆ DALIBOR
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVLOVIĆ DALIBOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 25,05 HRK 100,06 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 523,13 HRK 2.964,23 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 458,62 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 458,91 HRK 874,67 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 381,59 HRK 546,62 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 173,03 HRK 522,10 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
PAVLOVIĆ DALIBOR Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.451,11 HRK 5.466,30 HRK