• Naziv: VUKOVIĆ MARKO
  • Naselje: Križpolje, 53261
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKOVIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 76,37 HRK 305,26 HRK
VUKOVIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 640,84 HRK 3.631,25 HRK
VUKOVIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 733,31 HRK 1.020,87 HRK
VUKOVIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 457,94 HRK 656,07 HRK
VUKOVIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 646,96 HRK 1.423,23 HRK
Ukupno 2.555,42 HRK 7.036,68 HRK