• Naziv: ŠPOLJAREC DRAGICA
  • Naselje: Leprovica, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPOLJAREC DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 143,42 HRK 572,99 HRK
ŠPOLJAREC DRAGICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 419,09 HRK 2.374,94 HRK
ŠPOLJAREC DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.376,63 HRK 1.916,73 HRK
ŠPOLJAREC DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 859,84 HRK 1.231,80 HRK
ŠPOLJAREC DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.214,55 HRK 2.671,84 HRK
Ukupno 4.013,53 HRK 8.768,30 HRK