• Naziv: LUČIN NIKOLA
  • Naselje: Drvenik Mali, 21225
  • Grad/Općina: Trogir
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LUČIN NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,19 HRK 256,43 HRK
LUČIN NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 211,57 HRK 1.198,87 HRK
LUČIN NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 615,79 HRK 857,12 HRK
LUČIN NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 416,87 HRK 597,17 HRK
LUČIN NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 543,07 HRK 1.194,92 HRK
Ukupno 1.851,49 HRK 4.104,51 HRK