• Naziv: KRPANIĆ MILKA
  • Naselje: Velika Ostrna, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRPANIĆ MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 139,96 HRK 559,37 HRK
KRPANIĆ MILKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 622,70 HRK 3.528,57 HRK
KRPANIĆ MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.343,83 HRK 1.870,92 HRK
KRPANIĆ MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 839,30 HRK 1.202,32 HRK
KRPANIĆ MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.185,51 HRK 2.607,96 HRK
Ukupno 4.131,30 HRK 9.769,14 HRK