• Naziv: MESIĆ MILKA
  • Naselje: Jezerane, 53262
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESIĆ MILKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 91,38 HRK 365,19 HRK
MESIĆ MILKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 829,14 HRK 4.698,37 HRK
MESIĆ MILKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 870,38 HRK 1.208,98 HRK
MESIĆ MILKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 583,26 HRK 835,47 HRK
MESIĆ MILKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 763,85 HRK 1.685,41 HRK
Ukupno 3.138,01 HRK 8.793,42 HRK