• Naziv: PIŠČENEC LJILJANA
  • Naselje: Lupoglav, 10370
  • Grad/Općina: Brckovljani
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PIŠČENEC LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 370,91 HRK 1.482,21 HRK
PIŠČENEC LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.591,16 HRK 5.014,99 HRK
PIŠČENEC LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.699,22 HRK 2.434,04 HRK
PIŠČENEC LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.186,47 HRK 6.988,09 HRK
PIŠČENEC LJILJANA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.270,12 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.117,88 HRK 15.919,33 HRK