• Naziv: JURAŠIĆ ZORA
  • Naselje: Brinje, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURAŠIĆ ZORA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 81,24 HRK 324,72 HRK
JURAŠIĆ ZORA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 617,04 HRK 3.496,72 HRK
JURAŠIĆ ZORA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.135,45 HRK 965,18 HRK
JURAŠIĆ ZORA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.700,92 HRK 1.098,52 HRK
JURAŠIĆ ZORA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 441,17 HRK 631,92 HRK
JURAŠIĆ ZORA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.107,45 HRK 1.531,03 HRK
Ukupno 5.083,27 HRK 8.048,09 HRK