• Naziv: MARINIĆ MIRA
  • Naselje: Lipovlje, 53225
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARINIĆ MIRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 90,41 HRK 361,28 HRK
MARINIĆ MIRA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.097,73 HRK 6.220,47 HRK
MARINIĆ MIRA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.625,63 HRK 2.201,99 HRK
MARINIĆ MIRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.935,24 HRK 1.222,10 HRK
MARINIĆ MIRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 783,27 HRK 1.121,98 HRK
MARINIĆ MIRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.072,63 HRK 1.703,36 HRK
Ukupno 7.604,91 HRK 12.831,18 HRK