• Naziv: ŠPRIŠIĆ JOSIP
  • Naselje: Strelečko, 44000
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPRIŠIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,61 HRK 334,16 HRK
ŠPRIŠIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 899,85 HRK 1.255,72 HRK
ŠPRIŠIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 790,71 HRK 1.132,66 HRK
ŠPRIŠIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 798,16 HRK 1.743,37 HRK
Ukupno 2.572,33 HRK 4.465,91 HRK