• Naziv: KOLAK JOSIP
  • Naselje: Ličko Lešće, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLAK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 133,27 HRK 532,67 HRK
KOLAK JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.210,82 HRK 6.861,19 HRK
KOLAK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.278,92 HRK 1.779,83 HRK
KOLAK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 865,48 HRK 1.239,78 HRK
KOLAK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.127,60 HRK 2.481,15 HRK
Ukupno 4.616,09 HRK 12.894,62 HRK