• Naziv: BUTORAC JOSO
  • Naselje: Lukarišće, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUTORAC JOSO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,09 HRK 479,68 HRK
BUTORAC JOSO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 533,95 HRK 3.025,86 HRK
BUTORAC JOSO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.152,28 HRK 1.604,30 HRK
BUTORAC JOSO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 719,70 HRK 1.030,97 HRK
BUTORAC JOSO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.016,62 HRK 2.236,40 HRK
Ukupno 3.542,64 HRK 8.377,21 HRK