• Naziv: SOLTAN DRAGICA
  • Naselje: Bratina, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SOLTAN DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 130,36 HRK 520,97 HRK
SOLTAN DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.262,87 HRK 1.762,10 HRK
SOLTAN DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 865,48 HRK 1.239,78 HRK
SOLTAN DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.120,03 HRK 2.456,31 HRK
Ukupno 3.378,74 HRK 5.979,16 HRK