• Naziv: BOŽAN ANTE
  • Naselje: Svinca, 21222
  • Grad/Općina: Marina
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽAN ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 61,27 HRK 244,92 HRK
BOŽAN ANTE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 294,76 HRK 1.670,41 HRK
BOŽAN ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 583,31 HRK 810,20 HRK
BOŽAN ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 390,69 HRK 559,64 HRK
BOŽAN ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 511,89 HRK 1.129,46 HRK
Ukupno 1.841,92 HRK 4.414,63 HRK