• Naziv: LONČAR DRAGICA
  • Naselje: Podsedlo, 47211
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LONČAR DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 114,00 HRK 455,54 HRK
LONČAR DRAGICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 553,17 HRK 3.134,59 HRK
LONČAR DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.093,68 HRK 1.522,08 HRK
LONČAR DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 740,24 HRK 1.060,38 HRK
LONČAR DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 964,34 HRK 2.122,00 HRK
LONČAR DRAGICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 4.085,74 HRK 8.294,59 HRK