• Naziv: ĐURAK STJEPAN
  • Naselje: Andrilovec, 10370
  • Grad/Općina: Dugo Selo
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,54 HRK 605,34 HRK
ĐURAK STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 673,93 HRK 3.818,98 HRK
ĐURAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.454,50 HRK 2.025,05 HRK
ĐURAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 908,51 HRK 1.301,38 HRK
ĐURAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.283,16 HRK 2.822,82 HRK
Ukupno 4.471,64 HRK 10.573,57 HRK