• Naziv: ŠPOLJARIĆ JOSIP
  • Naselje: Klinča Sela, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠPOLJARIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 47,77 HRK 191,02 HRK
ŠPOLJARIĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.375,92 HRK
ŠPOLJARIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 461,21 HRK 642,73 HRK
ŠPOLJARIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.158,99 HRK 1.660,18 HRK
ŠPOLJARIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 407,93 HRK 895,93 HRK
Ukupno 3.633,10 HRK 4.765,78 HRK