• Naziv: BRATANIĆ LUKA
  • Naselje: Kupinec, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRATANIĆ LUKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,95 HRK 443,35 HRK
BRATANIĆ LUKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.074,52 HRK 1.499,43 HRK
BRATANIĆ LUKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 940,25 HRK 1.346,89 HRK
BRATANIĆ LUKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 953,04 HRK 2.090,06 HRK
BRATANIĆ LUKA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 555,88 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.634,64 HRK 5.379,73 HRK