• Naziv: FABIJANEC SLAVICA
  • Naselje: Lučelnica, 10451
  • Grad/Općina: Pisarovina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FABIJANEC SLAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,14 HRK 319,88 HRK
FABIJANEC SLAVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
FABIJANEC SLAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 768,00 HRK 1.068,82 HRK
FABIJANEC SLAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 519,69 HRK 744,45 HRK
FABIJANEC SLAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 677,13 HRK 1.489,97 HRK
Ukupno 3.083,07 HRK 4.540,43 HRK