• Naziv: GAĆEŠA RADE
  • Naselje: Vojišnica, 47220
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAĆEŠA RADE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,21 HRK 348,69 HRK
GAĆEŠA RADE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 420,34 HRK 2.381,99 HRK
GAĆEŠA RADE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.561,19 HRK 1.379,46 HRK
GAĆEŠA RADE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 837,06 HRK 1.164,96 HRK
GAĆEŠA RADE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 566,41 HRK 811,32 HRK
GAĆEŠA RADE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 738,07 HRK 1.624,12 HRK
Ukupno 4.210,28 HRK 7.710,54 HRK