• Naziv: VIDALIN JOSIP
  • Naselje: Gornja Zdenčina, 10450
  • Grad/Općina: Klinča Sela
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIDALIN JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 170,67 HRK 682,09 HRK
VIDALIN JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.733,04 HRK 2.950,47 HRK
VIDALIN JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.653,34 HRK 2.307,14 HRK
VIDALIN JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.041,20 HRK 1.491,54 HRK
VIDALIN JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.466,34 HRK 3.215,81 HRK
Ukupno 7.064,59 HRK 10.647,05 HRK