• Naziv: MATIJAŠIĆ MARIJA
  • Naselje: Ribari, 47212
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJAŠIĆ MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 277,36 HRK 1.108,60 HRK
MATIJAŠIĆ MARIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.336,51 HRK 7.573,67 HRK
MATIJAŠIĆ MARIJA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 463,51 HRK 409,50 HRK
MATIJAŠIĆ MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.662,19 HRK 3.705,24 HRK
MATIJAŠIĆ MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.801,97 HRK 2.581,32 HRK
MATIJAŠIĆ MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.347,41 HRK 5.165,34 HRK
Ukupno 8.888,95 HRK 20.543,67 HRK