• Naziv: ZOUHAR ROBERT
  • Naselje: Zgališće, 10342
  • Grad/Općina: Dubrava
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZOUHAR ROBERT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,89 HRK 443,02 HRK
ZOUHAR ROBERT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.188,08 HRK 1.665,08 HRK
ZOUHAR ROBERT EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 844,95 HRK 1.210,37 HRK
ZOUHAR ROBERT EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.058,35 HRK 2.311,51 HRK
Ukupno 3.202,27 HRK 5.629,98 HRK