• Naziv: KUŠTER DRAŽEN
  • Naselje: Kabal, 10344
  • Grad/Općina: Farkaševac
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUŠTER DRAŽEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 208,04 HRK 831,20 HRK
KUŠTER DRAŽEN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.270,98 HRK 3.192,85 HRK
KUŠTER DRAŽEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.235,16 HRK 3.124,12 HRK
KUŠTER DRAŽEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.065,49 HRK 1.526,29 HRK
KUŠTER DRAŽEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.570,77 HRK 4.336,73 HRK
Ukupno 9.350,44 HRK 13.011,19 HRK