• Naziv: SANJKOVIĆ MLADEN
  • Naselje: Poljana, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SANJKOVIĆ MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 296,59 HRK 1.185,09 HRK
SANJKOVIĆ MLADEN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 926,94 HRK 819,07 HRK
SANJKOVIĆ MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.872,65 HRK 4.008,25 HRK
SANJKOVIĆ MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.106,69 HRK 3.017,83 HRK
SANJKOVIĆ MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.547,70 HRK 5.587,27 HRK
SANJKOVIĆ MLADEN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 439,51 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.190,08 HRK 14.617,51 HRK