• Naziv: KIRINČIĆ ANA
  • Naselje: Čakanec, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KIRINČIĆ ANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 102,52 HRK 409,80 HRK
KIRINČIĆ ANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 893,00 HRK 1.396,68 HRK
KIRINČIĆ ANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 893,54 HRK 1.279,94 HRK
KIRINČIĆ ANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 880,90 HRK 1.931,88 HRK
Ukupno 2.769,96 HRK 5.018,30 HRK