• Naziv: SIPIĆ DUŠAN
  • Naselje: Kupljensko, 47220
  • Grad/Općina: Vojnić
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SIPIĆ DUŠAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 147,70 HRK 589,84 HRK
SIPIĆ DUŠAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 657,21 HRK 3.724,41 HRK
SIPIĆ DUŠAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.417,47 HRK 1.973,46 HRK
SIPIĆ DUŠAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 884,21 HRK 1.266,55 HRK
SIPIĆ DUŠAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.250,51 HRK 2.750,89 HRK
Ukupno 4.357,10 HRK 10.305,15 HRK