• Naziv: FILIPEC IVICA
  • Naselje: Ledina, 10346
  • Grad/Općina: Preseka
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FILIPEC IVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 126,90 HRK 507,06 HRK
FILIPEC IVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 382,94 HRK
FILIPEC IVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.229,09 HRK 1.715,17 HRK
FILIPEC IVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.065,49 HRK 1.526,29 HRK
FILIPEC IVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.090,09 HRK 2.390,64 HRK
Ukupno 4.030,66 HRK 6.522,10 HRK