• Naziv: HUKLIN MARIJA
  • Naselje: Cerje, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUKLIN MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 123,89 HRK 495,14 HRK
HUKLIN MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.325,67 HRK 1.860,87 HRK
HUKLIN MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 848,63 HRK 1.215,71 HRK
HUKLIN MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.182,68 HRK 2.583,21 HRK
Ukupno 3.480,87 HRK 6.154,93 HRK