• Naziv: VUKADINOVIĆ DRAGOMIR
  • Naselje: Rapain Klanac, 53260
  • Grad/Općina: Brinje
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKADINOVIĆ DRAGOMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 78,08 HRK 311,94 HRK
VUKADINOVIĆ DRAGOMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.060,54 HRK 6.060,31 HRK
VUKADINOVIĆ DRAGOMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 756,11 HRK 1.055,11 HRK
VUKADINOVIĆ DRAGOMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 764,54 HRK 1.095,20 HRK
VUKADINOVIĆ DRAGOMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 670,59 HRK 1.470,78 HRK
Ukupno 3.329,86 HRK 9.993,34 HRK